Hospitals and Clinics

State LGA Ward Facility UID Facility Code Facility Name Facility Level Ownership Details
Kaduna Birnin Gwari Damari 75995605 18/01/1/1/1/0053 Damari Primary Health Centre Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Damari 74435777 18/01/1/1/1/0059 Gwanda Health Clinic Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Damari 67872594 18/01/1/1/1/0014 Ingade Health Clinic Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Damari 66665417 18/01/1/1/1/0042 Takama Health Clinic Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Dogon Dawa 44483916 18/01/1/1/1/0059 Dogon Dawa Primary Health Centre Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Dogon Dawa 45318757 18/01/1/1/1/0008 Funtuan Badadi Health Clinic Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Dogon Dawa 60766817 18/01/1/1/1/0050 Unguwan Danko Health Clinic Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Gayam 38228366 18/01/1/1/1/0010 Gayam Health Clinic Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Gayam 15908845 18/01/1/1/1/0055 Kamfanin Doka Primary Health Centre Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Gayam 58806630 18/01/1/1/1/0023 Kwaga Health Clinic Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Gayam 42762123 18/01/1/1/1/0026 Labi Health Clinic Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Gayam 66408155 18/01/1/1/1/0035 Palwaya Health Clinic Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Kakangi (Birnin Gwari) 70280764 18/01/1/1/1/0009 Health Clinic Gagumi Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Kakangi (Birnin Gwari) 62852507 18/01/1/1/1/0049 Health Clinic Unguwan Bagudu Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Kakangi (Birnin Gwari) 27946792 18/01/1/1/1/0054 Kakangi Primary Health Centre (Birnin Gwari) Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Kakangi (Birnin Gwari) 63943358 18/01/1/1/1/0016 Katakaki Health Clinic Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Kakangi (Birnin Gwari) 46846442 18/01/1/1/1/0037 Sabon Layi Health Clinic Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Kakangi (Birnin Gwari) 51031662 18/01/1/1/1/0043 Tashar Keji Health Clinic Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Kakangi (Birnin Gwari) 22932357 18/01/1/1/1/0048 Unguwan Zakara Health Clinic Primary Public
Kaduna Birnin Gwari Kutemeshi 78343367 18/01/1/1/1/0056 Kutemeshi Primary Health Centre Primary Public