Hospitals and Clinics

State LGA Ward Facility Code Facility Name Facility Level Ownership Details
Zamfara Talata Mafara Sauna Ruwanngora 36/12/1/1/1/0019 Kwandawa Dispensary Primary Public
Zamfara Talata Mafara Sauna Ruwanngora 36/12/1/1/1/0033 Ruwan Gora Dispensary Primary Public
Zamfara Talata Mafara Sauna Ruwanngora 36/12/1/1/1/0036 Sauna Primary Health Centre Primary Public
Zamfara Talata Mafara Sauna Ruwanngora 36/12/1/1/1/0046 Unguwar Shanu Dispensary Primary Public
Zamfara Talata Mafara Unknown 36/12/1/1/1/0005 Danfako Dispensry Primary Public
Zamfara Talata Mafara Unknown 36/12/1/2/1/0003 General Hospital Kagara Secondary Public
Zamfara Talata Mafara Unknown 36/12/1/1/1/0016 Health Clinic Talata Mafara Primary Public
Zamfara Talata Mafara Unknown 36/12/1/1/1/0047 Unwala Dispensry Primary Public
Zamfara Tsafe Bilbis 36/13/1/1/1/0006 Bilbis Primary Health Centre Primary Public
Zamfara Tsafe Bilbis 36/13/1/1/1/0027 Kucheri Dispensary Primary Public
Zamfara Tsafe Bilbis 36/13/1/1/1/0032 Magazawa Dispensary Primary Public
Zamfara Tsafe Bilbis 36/13/1/1/1/0033 Magazu Primary Health Clinic Primary Public
Zamfara Tsafe Bilbis 36/13/1/1/1/0050 Unguwar Danhalima Dispensary Primary Public
Zamfara Tsafe Bilbis 36/13/1/1/1/0055 Wanzamai Dispensary Primary Public
Zamfara Tsafe Chediya 36/13/1/1/1/0002 Bakin Manya Dispensary Primary Public
Zamfara Tsafe Chediya 36/13/1/1/1/0009 Chediya Primary Health Centre Primary Public
Zamfara Tsafe Chediya 36/13/1/1/1/0015 Doka Dispensary Primary Public
Zamfara Tsafe Chediya 36/13/1/1/1/0046 Sakiya Dispensary Primary Public
Zamfara Tsafe Danjibga 36/13/1/1/1/0012 Danjibga Primary Health Centre Primary Public
Zamfara Tsafe Danjibga 36/13/1/1/1/0026 Kizara Dispensary Primary Public