Hospitals and Clinics

State LGA Ward Facility UID Facility Code Facility Name Facility Level Ownership Details
Zamfara Talata Mafara Morkidi Ruwan Bore 63419224 36/12/1/1/1/0031 Ruwan Bore Primary Health Centre Primary Public
Zamfara Talata Mafara Ruwan Gizo 85682841 36/12/1/1/1/0001 Barikin Daji Primary Health Clinic Primary Public
Zamfara Talata Mafara Ruwan Gizo 17308900 36/12/1/1/1/0006 Dan Kalgo Dispensary Primary Public
Zamfara Talata Mafara Ruwan Gizo 82575268 36/12/1/1/1/0032 Ruwan Gizo Primary Health Centre Primary Public
Zamfara Talata Mafara Ruwan Gizo 84578587 36/12/1/1/1/0050 Zauren Gora Primary Health Clinic Primary Public
Zamfara Talata Mafara Sauna Ruwanngora 38914657 36/12/1/1/1/0014 Gora Daji Primary Health Clinic Primary Public
Zamfara Talata Mafara Sauna Ruwanngora 35767274 36/12/1/1/1/0019 Kwandawa Primary Health Clinic Primary Public
Zamfara Talata Mafara Sauna Ruwanngora 16965965 36/12/1/1/1/0033 Ruwan Gora Primary Health Centre Primary Public
Zamfara Talata Mafara Sauna Ruwanngora 29348493 36/12/1/1/1/0036 Sauna Primary Health Clinic Primary Public
Zamfara Talata Mafara Sauna Ruwanngora 56562090 36/12/1/1/1/0046 Unguwar Shanu Primary health Clinic Primary Public
Zamfara Talata Mafara Unknown 60739230 36/12/1/1/1/0005 Danfako Dispensry Primary Public
Zamfara Talata Mafara Unknown 83038574 36/12/1/2/1/0003 General Hospital Kagara Secondary Public
Zamfara Talata Mafara Unknown 25781869 36/12/1/1/1/0016 Health Clinic Talata Mafara Primary Public
Zamfara Talata Mafara Unknown 85579315 36/12/1/1/1/0047 Unwala Dispensry Primary Public
Zamfara Tsafe Bilbis 81609904 36/13/1/1/1/0006 Bilbis Primary Health Centre Primary Public
Zamfara Tsafe Bilbis 79348779 36/13/1/1/1/0027 Kucheri Primary Health Clinic Primary Public
Zamfara Tsafe Bilbis 67890269 36/13/1/1/1/0032 Magazawa Primary Care Centre Primary Public
Zamfara Tsafe Bilbis 72128732 36/13/1/1/1/0033 Magazu Primary Health Care Clinic Primary Public
Zamfara Tsafe Bilbis 14833068 36/13/1/1/1/0050 Unguwar Danhalima Primary Health Clinic Primary Public
Zamfara Tsafe Bilbis 25810065 36/13/1/1/1/0055 Wanzamai Primary Health Clinic Primary Public